REFERENSER

 • REGIONSFASTIGHETER
  PLC-baserad fastighetsautomation med Citect på toppen. Ramavtalskund gällande Installation inkl. integration av Fastighetsautomation.

 • SPECIALFASTIGHETER
  PLC-baserad fastighetsautomation med Citect på toppen. Ramavtalskund gällande Installation inkl. integration av Fastighetsautomation.

 • SKANSKA
  PLC-baserad fastighetsautomation.

 • MALMÖ STAD
  PLC-baserad fastighetsautomation. Ramavtalskund gällande Installation inkl. integration av Fastighetsautomation.

 • NCC
  PLC-baserad fastighetsautomation.

 • PROCORDIA
  PLC-baserad styrning av kylcentraler, kylrum, frysrum, processventilation och undercentraler.

 • TTS
  P-led system och RSMP protokoll för vägsidesutrustning.

 • BRAVIDA
  Fastighetsautomation, värmepumpar, kylcentraler.

 • E.ON ES TRAFIK & BELYSNING
  Utveckling av trafikstyrningssystem.

 • ALFA LAVAL
  Värmepumpar, tryckluftcentraler, processventilation och ventilation.

 • AB TETRA PAK
  Leverans av stryning till kylcentraler, panncentraler, ångcentraler, undercentraler, värmepumpar, tryckluftcentraler, processventilation, ventilation och mediaförsörjning för process. Ramvtalskund gällande automationstjänster med 24 timmar jourserviceavtal mot levererade anläggningar.

 • SDA
  Fartygsautomation.

 • SKÅNEMEJERIER
  Utbyte av styrutrustning processkyla.

 • MACRO
  Helautomatisk robotbaserad monteringslinje.

 • SCANREX
  Utveckling av viskositetsreglerande limsystem inom fordonsindustrin. Överordnade ordersystem och ”line-PLC” för robotlinjer.

 • E.ON VÄRME
  Kylcentraler.

 • VOLVO PERSONVAGNAR
  Robotapplicering av högviskösa enkomponentsmaterial vid limmning och tätning.

 • ABB
  Fordonsindustri.