SAMARBETEN

Vi är stolta ramavtalsleverantörer till

PLC-baserad fastighetsautomation med Citect  (SCADA) på toppen.  Kylcentraler, undercentraler, ventilation, ishallar och badanläggningar m.m 

PLC-baserad fastighetsautomation med Citect  (SCADA) på toppen.  

Regionsfastigheter ansvarar för ägandet och utveckling av Region Skånes fastigheter allt från sjukhus till vårdcentraler.

PLC-baserad fastighetsautomation med Citect  (SCADA) på toppen

Specialfastigheter äger och förvaltar allt från kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader till polisfastigheter.

Därmed ställs högra krav på utrustning och leverantörer. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten

Kylcentraler, värmecentraler, ångpannor, undercentraler, värmepumpar, tryckluftcentraler, processventilation och ventilation. Mediaförsörjning till maskinplatser i testhallar. Hela fastighetsbeståndet styrs idag med öppna PLC-system. Totalt är det ca: 180 st. PLC system uppkopplade mot Citect i servermiljö och FIX. 

Systemleverantörer som vi samarbetar med.