...

NYHETER

2024-03-25

Vi har uppdaterat våran hemsida!

2023-10-23

Vi välkomnar Joakim Fristander till Automationsgruppen. Joakim är utbildad kyltekniker men har även arbetat med programmering av PLC. Joakim kommer arbeta hos oss som automationsingenjör.

2023-10-23

Vi välkomnar Rickard Olsson till Automationsgruppen. Rickard är utbildad Automationsingenjör och kyltekniker. Rickard kommer arbeta hos oss som SCADA/HMI integratör.

2023-05-08

Vi välkomnar Helena Höglund till AutomationsGruppen som är utbildad Energiingenjör.  Helena kommer arbeta hos oss som projektledarassistent.

2023-04-20

Regionsfastigheter förnyar ramavtal med AutomationsGruppen avseende Fastighetsautomation.

2023-04-17

Vi välkomnar Christian Melin till AutomationsGruppen, Christian kommer arbeta hos oss som platschef.

2023-03-01

Malmö stad förnyar ramavtal med AutomationsGruppen avseende Installation inkl Integration av Fastighetsautomation.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.