AFFÄRSOMRÅDE

FASTIGHET

STYRNING, REGLERING & ÖVERVAKNING

Vi som arbetar på AutomationsGruppen började redan på 80-talet som pionjärer med PLC-baserad fastighetsautomation och öppna överordnade system. Idag används denna teknik som ett föredöme med stor uppskattning av våra kunder. Vi har under många år utvecklat ett omfattande funktionsbibliotek för fastighetsautomation och får därmed kostnadseffektiva utföranden.

I många av våra levererade anläggningar använder vi modern webbaserad teknik på operatörsnivå i teknikutrymmena.

 

INDUSTRI

MASKIN & PROCESS

Vår verksamhet omfattas av el, automation och funktionslösningar till en mängd olika maskin- eller processanläggningar. Vi utför även skräddarsydda lösningar och specialmaskiner där funktioner tas fram i nära samråd med kunden.

Ett av våra specialområden är PLC-baserade reglerapplikationer inom industrin där vi bl.a. har utvecklat mjukvaror för viskositetskompenserande limsystem, främst inom bilbranschen. Vi levererar även övergripande automationslösningar i robotbaserade tillverkningslinjer för olika branscher. Där våra leveranser innefattar framtagning av ordersystem i SQL-miljö och ner till ”line-PLC”.

 

MEDIAFÖRSÖRJNING

VÄRME, KYLA & ÅNGA

Vi levererar kompletta styrningar för kyl-, värme-, ång- och tryckluftcentraler.

Vi har under många år utvecklat ett omfattande funktionsbibliotek för mediaförsörjning och får därmed kostnadseffektiva utföranden.

I många av våra levererade anläggningar använder vi modern webbaserad teknik på operatörsnivå i teknikutrymmena.

INFRASTRUKTUR

TUNNLAR, BROAR & FLYGPLATSER

Infrastruktur är för oss olika typer av anläggningar inom transportsektorn.
Här ställs betydande krav på förmågan att integrera olika delsystem samtidigt som kraven på tillgänglighet och säkerhet kring de tekniska funktionerna är extrema.